Üliõhukese soojusisolatsiooni KORUND KLASSIK pealekandmise JUHEND

*******************************VÄLTIDA KÜLMUMIST!***********************

KORUND sobib hästi kõikidele pindadele: metallist, puidust, plastikust, klaasist, betoon-tellis jm. pindadele.  Isolatsioontöid võib teha pindadel temperatuuriga +7oС kuni +150oС.

  1. Pinna ettevalmistamine

а) Isoleeritav pind on vaja puhastada mustusest, roostest, tolmust, vanast värvist, eemaldada mahalangevad elemendid jne. Eriti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et metallil ei oleks „kobedat“ „seenetaolist“ roostet, mis peale KORUND pealekandmist kihistub metallilt maha koos kattematerjaliga. Metallpinna puhastamist roostest teostada metallharjade või abrasiivketaste abil, eemaldades kobeda roostekihi metall-läike tekkimiseni.

Roostest kaitstud pind töödeldakse roostekõrvaldajaga, vajaduse korral hoitakse seda kuni 2 tunni vältel. Uued metallpinnad võivad nõuda konservantide kõrvaldamist.

Valmis pind ei tohi sisaldada mahakooruvaid elemente, peab olema kuiv (sealhulgas ka mitte kondenseeruma), ei tohi sisaldada õli või rasvaelemente, ei tohi olla ülemääraselt plastiline. 

б) Juhul, kui KORUND eeldatakse kasutada mustmetalli pindadel, on pind eelnevalt vaja tolmutustada ja rasvatustada, katta mistahes KORUND-ANTIKOR (eelistavalt)

modifikatsiooniga või siis katta kruntvärviga ВЛ-02 või ВЛ-023 (1-2 kihti) 

в) Juhul, kui kattematerjali eeldatakse peale kanda värvilistele metallidele, on vaja pind töödelda mehhaanilisel teel läike eemaldamiseks, seejärel tolmutustada, rasvatustada, töödelda kruntvärviga ВЛ-02 või ВЛ-023 (1-2 kihi).

  1. Isolatsioonkatte ettevalmistamine

KORUND on kasutusvalmis, seda tuleb segada, lisades vajadusel vett, vahetult selle pealekandmisel eelnevalt ettevalmistatud pinnale. 

Vee kogus (0 kuni 50 %) sõltub samuti pealekandmise aluse temperatuurist ja edasisest kasutusest. Pöörduge konsultatsiooni saamiseks lähimasse esindusse. Pikaajalise säilitamise korral on taaras võimalik fraktsiooni kihistumine. Materjali töökonsistentsi, samuti materjali esimese kihi konsistentsi pinnale alla + 90 C temperatuuriga pinnale kandmisel reguleeritakse destilleeritud vee lisamisena lahustina 5-10 % mahust. 

****************KEELATUD ÜLEMÄÄRANE SEGAMINE!********************

 Drelli kasutamisel on segamise maksimaalselt lubatud kiirus – 150-200 p/m.

Kasutades laba vertikaalset ümberasetust nii, et  paksenenud osa lasta vedelikku, lülitada drell sisse ja alustada laba aeglast pööramist, segades klompe vedelikuga.

Segada seni, kuni toode ei muutu kooretaoliseks. Segamise orienteeritud aeg – mikser 3-8 minutid, käsitsi segamine 7-10 minutit.

Kui ülesandeks on kondensaadi, „kasuka“, härmatise eemaldamine – materjal kantakse peale minimaalse veekasutusega, kuid maksimaalse kihtidevahelise vahega. 

  1. Katte pealekandmine

Töötada soovitatakse pehme, pika naturaalharjadega pintsliga.

Kanda kattematerjali keerulise konfiguratsiooniga väiksematele pindadele või osadele võib pehme pintsli abil. Pindasid pindalaga alates 100 m2 võib töödelda õhutu pihusti abil õhusurvega mitte üle 5-7 atm (tähtis! Vt. lisaks Tehnilist kaarti „Pealekandmine mehhaanilisel teel“) м

Isolatsioonkatet võib peale kanda pinnale temperatuuriga +7oС kuni +120oС, töötada niiskel päeval on keelatud, kuna materjal vedeldub vee mõjust ja ei kuiva.

Materjali paremaks haakumiseks töödeldava pinnaga soovitatakse ettevalmistatud pinnale kanda peale veega segatud vedela (piimataolise) koosseisuga kruntvärvi kiht.

0,4-0,5 mm paksusega ühe kihi täielik kuivamise aeg – vähemalt 24 tundi. Järgmise kihi pealekandmist võib alustada vaid peale eelneva kihi täielikku kuivamist toatemperatuuril – 24 tunni möödumisel. 0,4-0,5 mm kiht (optilise tiheduse kiht) saavutatakse pihusti, pintsli „läbimiste“ korral.  

Materjali pealekandmine paksema kihina on keelatud, kuna see kutsub esile selle pinnal vetthülgava kile tekkimise, mis omakorda takistab selles oleva niiskuse täielikku aurustumist, mis tingib kattematerjali soojusfüüsiliste omaduste kadumise ja deformatsiooni. 

Materjali pealekandmisel pinnale, mille temperatuur on üle 90oС, hakkab materjal keema ja „kinnistub“ kiiresti, seetõttu on vaja materjali lahjendada veega. Soovitatakse kruntida pind materjali 40-50 %-lise veelahusega. Mida kuumem on pealekandmise pind, seda tugevamalt materjali lahustatakse.

Lahjendatud materjali kantakse peale kiirete lühiliigutustega, sellise kandmise korral saab kiht olema väga õhuke. Iga kihi kuivamise aeg vähemalt 1 tund. Selliseid kihte kantakse peale niikaua, kuni pealekantav materjal ei hakka pinnal keema.

Seejärel antakse aega kuivamiseks – 20-24 tundi. Seejärel kantakse materjal peale juba vähem lahjendatuna.

Materjali töökonsistentsi, samuti materjali esimese kihi konsistentsi 90 kraadise temperatuuriga pinnale kandmisel, reguleeritakse destilleeritud vee lisamisena lahjendajana 5-10 % mahust.

Kihi paksust 0,4 mm võib kindlaks määrata paksusmeetriga, materjali kulu 0,5 l 1 m2 kohta või materjali „optilise kile“ paksuse saamiseni (et materjali alt ei kumaks läbi selle alus). Materjali kulule mõjub pinna tüüp ja pealekandmise viis.

Katte summaarpaksust ja kihtide arvu määratakse kindlaks tehnoloogilise arvestusega või tootmise sertifitseeritud regionaalesindajate soovitustega.    

4. Ohutustehnika KORUNDiga töötades

4.1 Individuaalkaitse

Normaalsete tingimuste korral on toode ohutu. Kui ruum on hästi õhutatav või töid viiakse läbi väljaspool ruume – respiraatorid ei ole nõutavad. Ventilatsioonita ruumis – kasutada standardseid respiraatoreid.

Silmade kaitseks kasutada keemilisi kaitseprille. Silmade pesemiseks peab olema juurdepääs voolavale veele. Naha kaitseks kasutada keemilisi kindaid ja kaitseriietust. Enne kaitseriietuse teistkordset kasutust tuleb see pesta. 

4.2 Kriitilised situatsioonid

Toote sattumisel silmadesse – viivitamatult pesta silmad jooksva vee all 15 minuti jooksul. Kui ärritus püsib – konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel – pesta vee ja seebi.

Määrdunud riietus enne teistkordset kasutust peta puhtaks.

Vedelas olekus toode ei süti. Rajatise või konstruktsiooni, millele on kantud kattematerjal,  süttimisel kasutada kustutamiseks vett, vahtu, kuivi keemilisi preparaate ja süsihappegaasi.

Toote mahakallamise korral kasutada mistahes imavat materjali, sellist nagu liiv, pinnas jne.

Materja pealekandmise ja säilitamise juhendite mittejärgimisel tootja ja müüja katte kvaliteedi eest ei vastuta.