Antigraffiti AG-TOP

Selleks, et tõhusalt kaitsta graffiti eest  kõik siledaid ja imavaid pinde, sealhulgas töötlemata ja värvitud betooni, telliskivimüüritist, graniidi, puust fassaadeid, loodusliku kivisid, metallit jne
AG Top on spetsiaalselt välja töötatud toode, mis põhineb nanotehnoloogial, mis tagab he nakkuvust kaitstava pinnaga ja kerge grafiti AG-Topi kihist eemaldamist.
AG Top-iga pinda töötlemine võimaldab grafiti eemaldamist, kasutades ainult AG Rens ja vett mõõduka surve all.
 

PEALEKANDMISE TEHNOLOOGIA:

 • Pind peab olema puhas ja kuiv.
 • Kui pinnal on kõrge neelava omadustega, siis on soovitatav katta krunt AG Primer.
 • Sega enne kasutamist.
 • Pintsel, rull-või madalsurve pihustamine.
 • Toode kandmise ja kuivamise ajal temperatuur peab olema üle +5 º C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
 • Maksimaalse tulemuse saavutamiseks kantakse teine AG Top-i värvikiht


LISAOMADUSED:

 • Mahukaal: u. 1,0 g / ml Lõhn: nõrk
 • Kuivamisaeg: temperatuuril +23 ° C ja õhuniiskusel 60% pind on kuiv 4 tunni pärast, ja tahkub täielikult 3-4 päeva pärast
 • Katvus: 4-6 m2 imavatel  pindadel, 8-10 m2 mitteimavatel
 • Hoiustamine: Hoida toodet hermeetiliselt suletud, kuivas kohas, kaitsta külmutamise eest.
 • Töövahendite puhastamine: sooja vee ja seebiga
 • Tööohutuse ja keskkonnamõju: jälgida värvimistööde põhinõudeid
 • Värvi kood: 00-1 (1993)